marți, 8 aprilie 2014

Anexa 3: Operaţiuni de valorificare

R 1 - întrebuinţarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie*);

*) Aceasta include instalaţii de incinerare destinate în principal tratării deşeurilor municipale solide, numai în cazul în care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decât:
   - 0,60 pentru instalaţiile care funcţionează şi sunt autorizate în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă înainte de 1 ianuarie 2009;
   - 0,65 pentru instalaţiile autorizate după 31 decembrie 2008, folosindu-se următoarea formulă:


   

Eficienţa energetică = [Ep - (Ef + Ei)]/0,97 x (Ew + Ef), unde:

   - Ep reprezintă producţia anuală de energie sub formă de căldură sau electricitate. Aceasta este calculată înmulţind energia produsă sub formă de electricitate cu 2,6 şi energia produsă sub formă de căldură pentru utilizare comercială (GJ/an) cu 1,1;
   - Ef reprezintă consumul anual de energie al sistemului, provenită din combustibili, care contribuie la producţia de aburi (GJ/an);
   - Ew reprezintă energia anuală conţinută de deşeurile tratate, calculată pe baza valorii calorice nete inferioare a deşeurilor (GJ/an);
   - Ei reprezintă energia anuală importată, exclusiv Ew şi Ef (GJ/an);
   - 0,97 este un coeficient care reprezintă pierderile de energie datorate reziduurilor generate în urma incinerării şi radierii.
    Această formulă se aplică în conformitate cu documentul de referinţă privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deşeurilor.


R 2 - valorificarea/regenerarea solvenţilor;

R 3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;

R 4 - reciclarea/valorificarea metalelor şi compuşilor metalici;

R 5 - reciclarea/valorificarea altor materiale anorganice. Aceasta include şi tehnologiile de curăţire a solului care au ca rezultat operaţiuni de valorificare a solului şi de reciclare a materialelor de construcţie anorganice;

R 6 - regenerarea acizilor sau a bazelor;

R 7 - valorificarea componenţilor utilizaţi pentru reducerea poluării;

R 8 - valorificarea componentelor catalizatorilor;

R 9 - rerafinarea petrolului sau alte reutilizări ale petrolului;

R 10 - tratarea terenurilor având drept rezultat beneficii pentru agricultură sau pentru îmbunătăţirea ecologică;

R 11 - utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 10;

R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operaţiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunţirea uscată, condiţionarea, reambalarea, separarea şi amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R 11;

R 13 - stocarea deşeurilor înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzând stocarea temporară înaintea colectării, la situl unde a fost generat deşeul). Stocare temporară înseamnă stocare preliminară, potrivit prevederilor pct. 6 din anexa nr. 1 la lege.  

Definiții din Legea 211/2011 aici.

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Popular Posts

Disclaimer

Articolele si orice alte informatii publicate pe acest blog sunt furnizate doar cu scop informativ si nu reprezinta recomandari referitoare la produse, servicii si actiuni specifice.

De asemenea, ele nu au intentia de a servi si nu pot fi interpretate in scopuri juridice.

Este intentia autorului de a verifica si de a mentine la zi informatiile continute pe blog in masura in care acest lucru este posibil dar autorul nu isi asuma nicio responsabilitate in legatura cu utilizarea tuturor si oricareia dintre informatiile prezentate pe acest site in orice alt scop, in afara celui de informare.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes