marți, 8 aprilie 2014

Capitolul 20. Uleiurile uzate

Articole despre acest capitol:


Art. 30. - (1) Fără a aduce atingere obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor periculoase prevăzute la art. 27 şi 28, producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase trebuie să respecte prevederile art. 4 alin. (1) - (3) şi ale art. 20 în gestionarea uleiurilor uzate.
   
(2) Activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se reglementează prin hotărâre a Guvernului**).

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007.

(3) Pentru a acorda prioritate regenerării uleiurilor uzate se respectă prevederile art. 11 sau 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul transferului de uleiuri uzate dinspre România către instalaţii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori ţări terţe.  Definții

uleiuri uzate
regenerarea uleiurilor uzate
Mai multe definiții din Legea 211/2011 aici.

Mai multe articole despre uleiurile uzate:


Anexa 2 la HG 235/2007 contine: Declaratia pentru livrarea uleiuriloruzate. Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.

Interdictii si obligatii ale persoanelor fizice si operatori economici (a se vedea mai multe aici).

Obligatii ale generatorilor de uleiuri uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale detinatorilor de uleiuri uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale statiilor de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale producatorilor de uleiuri si importatorilor de uleiuri, denumiti si persoane responsabile ori cei care introduc in piata uleiuri (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin  regenerarea  sau prin alte operatii de valorificare a acestora (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin  coincinerare si cei autorizati sa desfasoare activitati de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate (a se vedea mai multe aici).
Obligatii ale producatorilor si importatorilor de uleiuri si lubrifianti (a se vedea mai multe aici).

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Popular Posts

Disclaimer

Articolele si orice alte informatii publicate pe acest blog sunt furnizate doar cu scop informativ si nu reprezinta recomandari referitoare la produse, servicii si actiuni specifice.

De asemenea, ele nu au intentia de a servi si nu pot fi interpretate in scopuri juridice.

Este intentia autorului de a verifica si de a mentine la zi informatiile continute pe blog in masura in care acest lucru este posibil dar autorul nu isi asuma nicio responsabilitate in legatura cu utilizarea tuturor si oricareia dintre informatiile prezentate pe acest site in orice alt scop, in afara celui de informare.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes