marți, 8 aprilie 2014

Capitolul 22. Autorizări şi înregistrări

Articole despre acest capitol:

Despre transportatorii de deseuri


Art. 32. - (1) Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.

(2) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu trebuie să conţină cel puţin următoarele:

a) tipurile şi cantităţile de deşeuri care pot fi tratate;

b) cerinţele tehnice şi de orice altă natură aplicabile amplasamentului în cauză pentru fiecare tip de operaţiune autorizată;

c) măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;

d) metoda care trebuie aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;

e) monitorizarea şi controlul operaţiunilor, după caz;

f) măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz.

(3) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite şi se revizuieşte în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 33. - (1) În cazul în care autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului consideră că metoda de tratare propusă nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecţiei mediului, în special atunci când metoda nu este conformă cu prevederile art. 20, aceasta refuză emiterea autorizaţiei/autorizaţiei integrate.

(2) Autorizaţiile/Autorizaţiile integrate pentru operaţiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deşeurilor municipale solide se emit dacă valorificarea energiei se realizează cu eficienţă energetică mai mare sau egală cu cea prevăzută în anexa nr. 3 pentru operaţiunea R1.  

Definiții din Legea 211/2011 aici.

0 comments:

Trimiteți un comentariu

Popular Posts

Disclaimer

Articolele si orice alte informatii publicate pe acest blog sunt furnizate doar cu scop informativ si nu reprezinta recomandari referitoare la produse, servicii si actiuni specifice.

De asemenea, ele nu au intentia de a servi si nu pot fi interpretate in scopuri juridice.

Este intentia autorului de a verifica si de a mentine la zi informatiile continute pe blog in masura in care acest lucru este posibil dar autorul nu isi asuma nicio responsabilitate in legatura cu utilizarea tuturor si oricareia dintre informatiile prezentate pe acest site in orice alt scop, in afara celui de informare.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Top WordPress Themes